განაცხადი ფასდაკლებები
+995 599 94 49 62
+995 555 63 29 29

სამკურნალო პროცედურები და ფასები

სამკურნალო პროცედურების ჩამონათვალი და ფასები №1 და №6 წყაროებში - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრებში 

კომპლექსური სამკურნალო პროგრამის ერთი დღის ღირებულება, საშუალოდ შეადგენს 40-50 ლარს, ხოლო თუ წყალში ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვაცაა საჭირო - მაშინ დღეში 70 ლარამდე. 18 სახის სამკურნალო პროცედურიდან, მკურნალი ექიმის მიერ, პაციენტს დღეში ენიშნება, 3-5 სხვადასხვა სახის სამკურნალო პროცედურა. სამკურნალო პროცედურების რაოდენობასა და სახეობებს, განსაზღვრავს მკურნალი ექიმი ადგილზე, პაციენტის ასაკის, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისა და ძირითადი და თანამდევი დაავადების/დაავადებების სიმძიმის მიხედვით. სამკურნალო პროცედურებზე/სამკურნალო პროგრამებზე, შეგიძლიათ მიიღოთ ფასდაკლებები ჩვენი ომპანიისგან.

№6 წყაროს - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრის ცალკეული სამკურნალო პროცედურების ფასები

                სამკურნალო პროცედურები

ერთი პროცედურის

ფასი დამსვენებლებისთვის,

მკურნალობის მიზნით

ერთი პროცედურის ფასი ერთჯერადად ვიზიტორებისთვის, რელაქსაციის მიზნით

1

ექიმის კონსულტაცია

20-00

30-00

2

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12-00

25-00

3

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

25-00

50-00

4

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30-00

60-00

5

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15-00

30-00

6

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

13-00

25-00

7

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

15-00

30-00

8

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

30-00

50-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

20-00

40-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

15-00

30-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

10-00

25-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

8-00

15-00

9

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

50-00

80-00

10

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

16-00

30-00

11

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10-00

20-00

12

ცირკულარული შხაპი

8-00

15-00

13

აღმავალი შხაპი

8-00

15-00

14

შხაპი ”შარკო”

10-00

20-00

15

ელექტროთერაპიული პროცედურები (ფიზიოთერაპია)

10-00

25-00

16

პრესოთერაპია

30-00

50-00

17

ინჰალაცია

8-00

15-00

18

მიკროოყნა (სწორინაწლავის გამორეცხვა)

15-00

25-00

19

ჰიდროკოლონოთერაპია (ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა)

75-00

80-00

20

უროლოგია:

 

 

ა)

ექიმ-უროლოგის კონსულტაცია

30-00

-------

ბ)

წინამდებარე ჯირკვლის სტიმულაცია

25-00

-------

გ)

რექტალური ტამპონადა

20-00

-------

დ)

წინამდებარე ჯირკვლის სტიმულაცია+რექტალური ტამპონადა

40-00

-------

ე)

წინამდებარე ჯირკვლის მასაჟი

40-00

-------

21

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

-------

ა)

საერთო

20-00

30-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

15-00

30-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

15-00

30-00

დ)

”ტრუსი”

10-00

20-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

12-00

25-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

12-00

25-00

ზ)

ზედა კიდურები

10-00

20-00

თ)

ქვედა კიდურები

10-00

20-00

ი)

”ხელთათმანები”

8-00

15-00

კ)

”წინდები”

8-00

15-00

ლ)

”საყელო”

8-00

15-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

10-00

20-00

*14 წლამდე ასაკის ბავშვები, სარგებლობენ 20%-იანი ფასდაკლებით სამკურნალო პროცედურებზე და პროგრამებზე.

 

 №1 წყაროს - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრის ცალკეული სამკურნალო პროცედურების ფასები

           სამკურნალო პროცედურა

ერთი პროცედურის

ფასი დამსვენებლებისთვის,

მკურნალობის მიზნით

ერთი პროცედურის ფასი ერთჯერადად ვიზიტორებისთვის, რელაქსაციის მიზნით

1

ექიმის კონსულტაცია

20-00

30-00

2

მინერალური წყლის აბაზანა საერთო აუზში

6-00

12-00

3

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

10-00

20-00

4

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

12-00

30-00

5

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

30-00

50-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

20-00

40-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

15-00

30-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

10-00

25-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

8-00

15-00

6

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

50-00

80-00

7

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10-00

20-00

8

ცირკულარული შხაპი

8-00

15-00

9

აღმავალი შხაპი

8-00

15-00

10

ელექტროთერაპიული პროცედურები (ფიზიოთერაპია)

10-00

25-00

11

ინჰალაცია

8-00

15-00

12

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

 

ა)

საერთო

20-00

30-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

15-00

25-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

15-00

25-00

დ)

”ტრუსი”

10-00

20-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

12-00

25-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

12-00

25-00

ზ)

ზედა კიდურები

10-00

20-00

თ)

ქვედა კიდურები

10-00

20-00

ი)

”ხელთათმანები”

8-00

15-00

კ)

”წინდები”

8-00

15-00

ლ)

”საყელო”

8-00

15-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

10-00

20-00

*14 წლამდე ასაკის ბავშვები, სარგებლობენ 20%-იანი ფასდაკლებით სამკურნალო პროცედურებზე და პროგრამებზე.