განაცხადი ფასდაკლებები

წყალტუბოში მკურნალობის შესახებ

ინფორმაცია წყალტუბოში მკურნალობის შესახებ

* სანატორიულ-საკურორტო მკურნალობის პირობებში, მიუხედავად სამკურნალო კომპლექსების/პროგრამების მრავალფეროვნებისა, ყოველ დამსვენებელს/პაციენტს, აუცილებლად ენიშნება ინდივიდუალური მკურნალობა, რომელიც ორგანიზმის სხვადასხავა ფუნქციონალური სისტემების შესაბამისია, დაავადებების ამა თუ იმ ფორმებისა და სტადიების დროს, ასევე შესაბამისია ორგანიზმის საერთო მდგომარეობისა. 

** სასურველია, დამსვენებელმა/პაციენტმა თან იქონიოს სანატორიულ-საკურორტო რუკა (გაიცემა პოლიკლინიკების მიერ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით).
*** წყალტუბოში, წყლის აბსოლუტურად ყველა პროცედურა ტარდება რადონულ-მინერალურ წყალში.
ყურადღება! სამედიცინო გამოკვლევა, დამსვენებელმა/პაციენტმა უნდა ჩაიტაროს წინასწარ (საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით) და გამოკვლევის მასალები თან უნდა იქონიოს კურორტზე გამომგზავრებისას.
**** ორთოპედიული პათოლოგიისას, ან ხერხემლის დაავადების შემთხვევაში, რეკომენდირებულია იქონიოთ მაგნიტო-რეზონანსული ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის მასალები.
„ბალნეოკურორტ წყალტუბოს“ სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრებში („წყარო №6“ და „წყარო №1“), დამუშავებულია და წარმატებით გამოიყენება, სხვადასხვა პათოლოგიების სამკურნალო კომპლექსური სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი პროგრამები. როგორც წესი, ეს პროგრამები მუშავდება, ექიმისა და პქციენტის კონსულტაციების დროს, დამსვენებლის/პაციენტის ინდივიდუალური მგომარეობისა და დაავადების მიმდინარეობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სამედიცინო გამოკვლევების მონაცემებსა და ანალიზების შედეგებზე დაყრდნობით. პროგრამები, გათვლილია დამსვენებლის/პაციენტის კურორტზე ხანგრძლივი დროით ყოფნაზე (10-21 დღე), რადგანაც შეიცავენ დიდი რაოდენობით სამკუნალო პროცედურებს.
სამკურნალო პროგრამების ღირებულება, დგინდება ადგილზე მკურნალი ექიმის მიერ დანიშნული სამკურნალო პროცედურების სახეობებისა და რაოდენობის მიხედვით. თავის მხრივ, სამკურნალო პროცედურების სახეობები და რაოდენობა დგინდება, დამსვენებლის/პაციენტის ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობის, ასაკის, თანამდევი დაავადებებისა და ძირითადი დაავადების მიმდინარეობის სპეციფიკის მიხედვით.